Edmundas Atkočiūnas

2021-03-04

Atkočiūnas

Projekto „Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“ stipendijos laimėtojas

Rezidavimo laikas: 2020 m. rugsėjis.

Atsiliepimas: „(…) Jauki, tvarkinga, patogi Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro aplinka bei Nidos ramybė įkvėpė sukurti eiliuotą posmą. Nidos bendruomenės namuose įvyko poezijos vakaras. Taip pat buvo parodyta fotografija apie prieš 30 metų užpustytą altorėlį. Pristatyta mintis apie jo išlaisvinimą iš smėlio rankų. (…)”

Kūryba:

Ašara

Žliaugia sieloje lietus
Negali apsigobti
Nei stuboje parimti prie lango
Lyja viduje
Iš visų sielų audrų susikaupę lašai
Viskas permirko
Gyvenimas sunkiasi ašarom
Kai myli
Jose žaidžia džiaugsmas ir ramybė
Kai išduoda
Regi laidotuvių eiseną
Tolstančią tarytum skruostu lėtai tekančią ašarą
Būna viltis iš begalybės užklysta gelmėn
Ašara ant blakstienų tokia skaisti tada
It gaili rasa skambanti laukuose

Nida

1993 12 19

Birnir Jón Sigurðsson

Birnir Jón Sigurðsson

Projekto „Artist Residencies“ stipendijos laimėtojas Rezidavimo laikas: 2021 m. spalis – gruodis Kūryba: Klukkan er 2 í Nida

Reet Kudu

Reet Kudu

Projekto „Artist Residencies“ stipendijos laimėtoja Rezidavimo laikas: 2021 m. spalis – gruodis Kūryba: Prasidėjo kaip visada.Aš toje šalyje niekada nebuvau,Ji pati pas mane atėjo,Nors šaliai vienai keliautiNepridera. Aš viena, betNe vieniša.Kartais visgi norėčiauSu...

Pin It on Pinterest