Edmundas Atkočiūnas

2021-03-04

Atkočiūnas

Projekto „Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“ stipendijos laimėtojas

Rezidavimo laikas: 2020 m. rugsėjis.

Atsiliepimas: „(…) Jauki, tvarkinga, patogi Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro aplinka bei Nidos ramybė įkvėpė sukurti eiliuotą posmą. Nidos bendruomenės namuose įvyko poezijos vakaras. Taip pat buvo parodyta fotografija apie prieš 30 metų užpustytą altorėlį. Pristatyta mintis apie jo išlaisvinimą iš smėlio rankų. (…)”

Kūryba:

Ašara

Žliaugia sieloje lietus
Negali apsigobti
Nei stuboje parimti prie lango
Lyja viduje
Iš visų sielų audrų susikaupę lašai
Viskas permirko
Gyvenimas sunkiasi ašarom
Kai myli
Jose žaidžia džiaugsmas ir ramybė
Kai išduoda
Regi laidotuvių eiseną
Tolstančią tarytum skruostu lėtai tekančią ašarą
Būna viltis iš begalybės užklysta gelmėn
Ašara ant blakstienų tokia skaisti tada
It gaili rasa skambanti laukuose

Nida

1993 12 19

Sonya Winterberg

Sonya Winterberg

Rytų Europos kultūros forumo Vokietijoje įsteigtos Miesto raštininko stipendijos laimėtoja Rezidavimo laikas: 2022 m. gegužė - rugsėjis Kūryba: https://www.miesto-rastininke-klaipeda.com  

Antanas A. Jonynas

Antanas A. Jonynas

Neringos savivaldybės Rašytojo stipendijos laimėtojas Rezidavimo laikas: 2022 m. balandis Kūryba, vertimai:  Liudvikas Rėza ELMĖ ŽIBUOKLEI   1 7 9 7   Myliu, tave, gėlele, Pražydus nuošaliai Nuo sesių, kur daržely Puikuojas įžūliai.   Grožiu vilioja...

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos individualios rezidencijos

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos individualios rezidencijos

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos individualios rezidencijos Rezidavimo laikas: 2022 m. kovas Iš kairės: Mėta Žukaitė-Mikelaitienė, Nijolė Regina Chijenienė, Rūta Jonynaitė, Irena Aleksaitė, Diana Bučiūtė. Daugiau apie rezidencijas galite paskaityti čia: LLVS...

Pin It on Pinterest