Antanas A. Jonynas

2022-04-14

Winner of the Writer Scholarship, Established by Neringa municipality

Duration of residence: April, 2022

Creation work, translations:

Liudvikas Rėza

ELMĖ ŽIBUOKLEI

 

1 7 9 7

 

Myliu, tave, gėlele,

Pražydus nuošaliai

Nuo sesių, kur daržely

Puikuojas įžūliai.

 

Grožiu vilioja rožė,

Bet aštrūs jos dygliai,

Tu net neišsipuošus

Atrodai patraukliai.

 

Nors padabinta ryto

Padangių žydrumos,

Slepiesi tyliai slėny

Nejausdama skriaudos.

 

Tu pavyzdys, gėlele,

Jaukios tylos namų,

Kur nuolanki dorybė

Alsuoja kuklumu!

 

Leisk man tave nuskint ir

Priglausti prie širdies,

Kol pjautuvas kirtėjo

Neskyrė tau mirties!

 

GINTARO ŽVEJŲ DAINA

 

1799

 

Kilkit, broliai, jau vakaris

Šiaušia ošiančias bangas!

Mylintiems Aurorą žeria

Dovanas žūklės svaigias.

 

Būk išskalautas iš dugno griuvėsių,

Išsuptas saulės auksinis akmuo!

Tu kunigaikščių karūnoj žvilgėsi,

Šviesi, žėrėsi mergelės plaukuos.

 

Merkite graibštus nelaukę,

Vos krante nurims banga,

Ir skubiai atgal juos traukit,

Kai antroji blokš staiga.

 

Būk išskalautas iš dugno griuvėsių,

Išsuptas saulės auksinis akmuo!

Tu kunigaikščių karūnoj žvilgėsi,

Šviesi, žėrėsi mergelės plaukuos.

 

Bangos šniokščia, purslais tykšta,

Draikos jūržolių plaukai,

Tarp kriauklelių, šiekštų, žvirgždo

Auksu blykčioja sakai!

 

Šviesą Titano išvydai ne veltui,

Išsuptas saulės auksinis akmuo!

Šviesk, iš šaltųjų tamsybių iškeltas,

Puoški karūnas, žvilgėki plaukuos.

 

Heliadės brolio mirtį,

Sako, apverkė kadais,

Kol jų ašaros pavirto

Kieto gintaro lašais.

 

Žvelk, aukso ašaras renkam mergelėm,

Meilės ir ilgesio jausmas gyvai

Plaka kūtinėse jų dėl bernelio,

Kurs už Tėvynę parkrito kovoj.

 

Lai sau indas perlus kloja,

Turko žvilgsnis auksu degs!

Mums saulėgrįžoj šiauriojoj

Baltijos akmens pakaks.

 

Matėt laivus tuos nuo Tyro pakrantės,

Vilkstines traukiant per dykras be kelio?

Purpuro, šilko gausybė gabenta

Geidžiant iškeist juos į aukso kristalus.

 

Dainių giesmėmis išgirtas,

Vertintas praeityje,

Vaisiau, Rojaus sodams skirtas

Hesperidžių globoje,

 

Būk išskalautas iš dugno griuvėsių,

Išsuptas saulės brangusis akmuo!

Tu kunigaikščių karūnoj žvilgėsi,

Šviesi, spindėsi mergelės plaukuos!

 

Smilkalų tavųjų kvapas

Sostams skirtas ir šventovėm,

Lengvas, kaip silfidžių kapas,

Prabangus, kaip faraonų!

 

Kapas auksinių būtybių sparnuotų

Nyra išnyra su sūria banga,

Savo balzamu pagydo ligotą,

Smilko šventovę palaima svaigia!

#

Tetiana Virovka

Tetiana Virovka

Winner of the scholarship funded by Lithuanian Council of Culture Duration of residence: 2023 Creation Work: Sociological research "Information requests of citizens of Ukraine in Klaipeda".    

Lauris Gundars

Lauris Gundars

Winner of the Scholarship Under the „Artist Residencies“ Project Duration of residence: September - November, 2022 Creation Work:http://www.laurisgundars.lv/en  

Larysa Sydorenko

Larysa Sydorenko

Winner of the scholarship funded by Lithuanian Council of Culture Duration of residence: May – August, 2022 Creation Work: Trainings, meetings and discussions with different people from Lithuania and Ukraine about what media literacy is, media types, news standards,...

Pin It on Pinterest