Projekto „Literatūros vertimų virtuvė” lenkų vertėjų komanda

Projekto „Literatūros vertimų virtuvė” lenkų vertėjų komanda

Projekto „Literatūros vertimų virtuvė” dalyviai

Rezidavimo laikas: 2021 m. gegužė

Iš kairės: pradedantysis vertėjas Michal Kazimierz Wieczorek, Varšuvos universiteto dėstytoja, vertėja iš lietuvių, latvių, anglų, vokiečių į lenkų k. Agnieszka Emilia Rembialkowska, pradedančioji vertėja Anna Krawczyk, pradedančioji vertėja Emilia Jarnutowska

Vertimai:

Poruszenie „Ziemi“

Wiersze I Wrony

 

Projekto „Literatūros vertimų virtuvė“ lietuvių vertėjų komanda

Projekto „Literatūros vertimų virtuvė“ lietuvių vertėjų komanda

Projekto „Literatūros vertimų virtuvė” dalyviai

Rezidavimo laikas: 2021 m. gegužė

Iš kairės: vertėja iš lenkų kalbos Jūratė Petronienė, vertėja iš lenkų kalbos, Šv. Jeronimo premijos laureatė, Metų vertėjo krėslo laureatė, apdovanota Kavalieriaus Kryžiaus ordinu už nuopelnus Lenkijos Respublikai Irena Aleksaitė, poetas, vertėjas Vytautas Dekšnys, pradedančioji vertėja (lietuvių-lenkų, lenkų-lietuvių), VU magistrantė Karolina Slotvinska

Karolinos Slotvinska atsiliepimas: „šiek tiek liūdna buvo grįžti į žemišką realybę iš tikrojo rojaus kampelio. Tačiau grįžau išties dvasiškai (ir fiziškai) pailsėjusi ir labai labai dėkinga“.

Vertimai:

Jūratė Petronienė

Irena Aleksaitė

Vytautas Dekšnys

Karolina Slotvinska

Vertimų virtuvė: lietuvių ir lenkų literatūra

Vertimų virtuvė: lietuvių ir lenkų literatūra

Šiais metais Neringa yra paskelbta Lietuvos kultūros sostine. Kiek nutolęs kraštas, marių atskirtas nuo Klaipėdos, yra galingas savo istoriniu bei kultūriniu kontekstu. Daugeliui Neringa asocijuojasi su poilsiu, sielos turtinimu bei kūrybos skatinimo vietove. Šiuo metu Nidoje vyksta Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos kartu su partneriais Varšuvos universiteto Baltistikos centru ir Lenkijos institutu Vilniuje įgyvendinamas projektas „Literatūros vertimų virtuvė 2020“. 
Šio projekto tikslas – stiprinti tarptautinius ryšius, įgyvendinant literatūros vertimo projektą. Jau ne vienerius metus biblioteka bendradarbiauja su Baltistikos centru, puoselėdami lenkų ir lietuvių literatūros sklaidą. Lietuvos kultūros tarybos finansuojamas projektas įgyvendinamas kūrybinių dirbtuvių forma Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos padalinyje – Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre Neringoje (Nidoje).
Projekte bendradarbiauja patyrę vertėjai ir pradedantieji – studentai. Jaunieji vertėjai yra atvykę iš Lenkijos – Emilia  Jarnutowska, Anna Krawczyk, ir Michał Wieczorek, bei Lietuvos – Jūratė Petronienė ir Karolina Slotvinska. Vertimų kūrybinių dirbtuvių metu studentus konsultuoja profesionalūs vertėjai: Agnieszka Rembialkowska, Irena Aleksaitė, Vytautas Dekšnys. Jie teikia rekomendacijas, dalinasi vertėjų darbo paslaptimis ir metodais bei kartu su studentais padeda versti žymius lietuvių ir lenkų autorių kūrinius: 
• Iš lenkų į lietuvių kalbą verčiami šiuolaikiniai lenkų poetai: Anna Piwkowska, Jacek Gutorow, Wojciech Bonowicz;
• Iš lietuvių į lenkų kalbą verčiama poetų „žemininkų kūryba“: Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Kazio Bradūno, Vytauto Mačernio, Juozo Kėkšto eilėraščiai;
• Į lenkų kalbą verčiamos lietuvių prozos ištraukos: Henriko Nagio „Autobiografija“ (1991), Juozo Girniaus „Žmogaus prasmės žemėje poezija“, Alfonso Nykos-Niliūno „Nevermore. Vytauto Mačernio portretui ir atminimui“, „Populiarumas ir poezija“.
Kūrybinių dirbtuvių programą papildys virtualios paskaitos: literatūrologo, Klaipėdos universiteto dėstytojo dr. Marijaus Šidlausko „Poetai žemininkai: tradicijos ir kontekstai“ bei Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto mokslininkės dr. Malgorzatos Kasner „Audrų ir vėtrų poetas: Juozas Adomavičius-Kėkštas (1915-1981) ir žemininkai“.
Projekto dalyviams planuojama organizuoti ekskursijas Juodkrantėje, aplankant L. Rėzos kultūros centrą, ir Klaipėdoje – maršrutu „Literatūrinė Klaipėda tarpukariu“, taip pat susitikimus su rašytojomis D. Molyte ir D. Tamošauskaite, Klaipėdos apskrities viešosios bibliotekos administracija bei aplankyti skulptoriaus A. Boso „Poetai ir rašytojai medaliuose“ parodą.
Kūrybinių dirbtuvių pabaigoje jaunųjų vertėjų darbai bus pristatyti Neringos bendruomenei bei Klaipėdos knygų mugės metu. Taip pat, įgyvendinto projekto rezultatais bus pasidalinta ir virtualioje erdvėje – jaunųjų vertėjų darbai bus viešinami Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos bei Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro tinklalapiuose, įstaigų socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.
„Literatūros vertimų virtuvės 2020“ projektas yra perspektyvus ir, be abejonės, įtraukiantis. Projekte bendradarbiauja tarptautiniai partneriai, kurie netgi tokiu įtemptu laikotarpiu sugebėjo suburti stiprią, profesionalų ir jaunųjų vertėjų komandą. Tarptautiniai projektai, kuriuose svarbiausią vaidmenį atlieka vertėjai, jau virš 10 metų džiugina sėkmingais rezultatais: projektas „Pamario literatūra lenkiškai“ (2007) bei „Simonaitytė prabyla lenkiškai“ (2018).

„Literatūros vertimų virtuvė“

„Literatūros vertimų virtuvė“

Projekto tikslas: stiprinti Lietuvos ir Lenkijos tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą literatūros srityje, populiarinant vertėjo profesiją, aktualizuojant literatūros kūrinių vertimo kokybės ypatumus, skatinant domėjimąsi užsienio šalių poezija.

Projekto įgyvendinimo laikas: 2020-2021 m.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba

Projekto vadovė: Jolita Latakienė, Rasa Skudikė

Trumpas projekto pristatymas: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka (KLAVB) ir Varšuvos universiteto Baltistikos centras ne vienerius metus įgyvendina literatūros vertimo projektus, puoselėjančius lenkų ir lietuvių literatūros sklaidą. Siekiant stiprinti ir plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, projektas „Literatūros vertimų virtuvė“ įgyvendinamas kūrybinių dirbtuvių forma KLAVB padalinyje – Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre Nidoje. Projekto veiklose bendradarbiaus patyrę ir pradedantieji vertėjai.

Kūrybinių vertimų dirbtuvių metu studentus konsultuos profesionalai, kurie teiks rekomendacijas, dalinsis vertėjų virtuvės paslaptimis ir receptais. Jaunųjų vertėjų darbai pirmą kartą bus publikuojami literatūrinėje spaudoje, viešinami knygos mylėtojų renginiuose. Išversta lietuvių poetų žemininkų, palikusių ypatingai ryškų pėdsaką lietuvių literatūroje, kūryba pasieks Lenkijos poezijos mėgėjus, o šiuolaikinės lenkų poezijos vertimai bus pristatyti Lietuvos auditorijai.

„Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“

„Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“

Projekto tikslas: prisidėti prie kūrybinių rezidencijų programos Neringoje vystymo, įveiklinant Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos padalinį, Tarptautinį vertėjų ir rašytojų centrą Nidoje, skiriant kūrėjui rezidencijos stipendiją.

Projekto įgyvendinimo laikas: 2020 m.
Projekto vadovė: Kristina Kundrotienė
Projektą remia: Neringos savivaldybė

Trumpas projekto pristatymas: projekto įgyvendinimo metu stipendijos konkurso laimėtojas, rašytojas, poetas Edmundas Atkočiūnas dvi savaites gyveno ir kūrė Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre. 2020 m. rugsėjo 25 d. Neringos miesto bendruomenės namuose įvyko rezidento kūrybos vakaras. Renginys buvo skirtas pristatyti rezidavimo metu sukurtą poeziją tema „Neringa stichijų apsuptyje. Žodis ir vaizdas“. Vakaro metu skambėjo ir Edmundo Atkočiūno ankstyvojo kūrybos laikotarpio poezija, kurią susirinkusiems skaitė pats autorius bei skaitovas Alvydas Rakauskas.

Pin It on Pinterest